Thông tin văn bản số: 100/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 100/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định 100/QĐ-BXD ngày 02/02/2021 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
01/29/2021
01/20/2021
01/19/2021
01/11/2021
01/06/2021
12/31/2020
12/31/2020