Thông tin văn bản số: 65/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 65/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/20/2021
Ngày hiệu lực 01/20/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 về việc ban hành suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
01/19/2021
01/11/2021
01/06/2021
12/31/2020
12/31/2020
12/31/2020
12/30/2020