Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An xét, cấp chứng chỉ

Thứ ba, 23/01/2024 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 341/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc hướng dẫn xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

1. Cá nhân kê khai kinh nghiệm “tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế” dự án hỗn hợp (khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị); dự án giao thông đường bộ bao gồm các hạng mục công trình (cầu - đường), thoát nước.

Khoản 3, 4 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 20 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 quy định chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình. Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại mục 5, 6 Phụ lục VII Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là một trong các điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo đó, cá nhân có chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, chuyên ngành giao thông thì không thuộc chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp “thoát nước công trình, thiết kế hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước). Cá nhân tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Về chuyên môn phù hợp khi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ (bằng cấp, bảng điểm, chuyên ngành đào tạo) và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của cá nhân để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực tương ứng.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An nghiên cứu các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình tại các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê danh mục các ngành đạo tạo của giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Quy định về căn cước công dân

Theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại khoản 23 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 thì căn cước công dân không thuộc thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 341/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)