Hướng dẫn Sở Xây dựng Long An điều chỉnh giá hợp đồng

Thứ năm, 19/10/2023 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3756/SXD-QLXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng Long An về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng công trình ĐT.823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - Thành phố Hồ Chí Minh), huyện Đức Hòa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4721/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo nội văn bản số 3756/SXD-QLXD thì hợp đồng đã ký kết áp dụng theo quy định pháp luật của Luật Xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại Mục 5 Chương II Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. Theo đó, phạm vi điều chỉnh (vật liệu điều chỉnh, yếu tố chi phí điều chỉnh (nếu có)) do các bên thỏa thuận trong hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Đề nghị Sở Xây dựng Long An căn cứ quy định pháp luật nêu trên, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, tài liệu kèm theo hợp đồng (theo quy định tại Điều 142 Luật Xây dựng), thực tế thực hiện và các quy định pháp luật khác áp dụng cho hợp đồng để nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4721/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)