Hướng dẫn việc sử dụng chi phí dự phòng để chi trả cho hạng mục phát sinh tăng theo khối lượng thực tế

Thứ sáu, 06/10/2023 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4479/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng Nam Long về việc sử dụng chi phí dự phòng để chi trả cho hạng mục phát sinh tăng theo khối lượng thực tế.

Theo đó, việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng đã được quy định cụ thể tại Điều 143 Luật Xây dựng năm 2014. Do nội dung văn bản số 01/07/2023/CVNL chưa nêu rõ nguồn vốn sử dụng cho dự án, hợp đồng thi công xây dựng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn.

Trường hợp dự án, hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP thì: thẩm quyền điều chỉnh dự toán xây dựng được quy định tại Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; thẩm quyền điều chỉnh hợp đồng được quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. Đề nghị Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng Nam Long căn cứ hồ sơ dự án/hợp đồng, thực tế triển khai, các quy định pháp luật nêu trên để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4479/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)