Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ hai, 09/10/2023 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4517/BXD-KTXD gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hiện nay các Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành).

Hiện nay, việc quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022.

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4517/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)