Hướng dẫn xử lý tình huống điều chuyển khối lượng giữa các thành viên liên danh trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng

Thứ năm, 28/09/2023 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây đựng vừa có công văn 4327/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty điện lực miền Bắc hướng dẫn xử lý tình huống điều chuyển khối lượng giữa các thành viên liên danh trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng.

Việc quản lý, thực hiện hợp đồng xây dựng theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo Văn bản số 2957/BDALĐ-KT, do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn về tài chính của các nhà thầu liên danh khiến cho tiến độ của dự án bị chậm so với hợp đồng đã ký kết, vì vậy các nhà thầu liên danh đã thống nhất kiến nghị cho phép điều chuyển khối lượng công việc giữa các thành viên liên danh. Do Văn bản số 2957/BDALĐ-KT không nêu chi tiết về thời điểm ký kết hợp đồng liên danh nên Bộ Xây dựng không đủ căn cứ để hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý áp dụng cho hợp đồng.

Theo đó, đề nghị Ban Quản lý dự án lưới điện căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, thỏa thuận liên danh, các hồ sơ hợp đồng khác có liên quan, thực tiễn triển khai để quyết định phương án tổ chức thực hiện hợp đồng trên cơ sở tham khảo, vận dụng quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu, quy định về hợp đồng thầu phụ hoặc các quy định pháp luật khác có liên quan, đảm bảo an toàn, tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án, năng lực hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4327/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)