Hướng dẫn thủ tục quyết toán hợp đồng trong trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hoặc không thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán

Thứ năm, 28/09/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/9/2023, Bộ Xây đựng dã có công văn 4326/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội hướng dẫn thủ tục quyết toán hợp đồng trong trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hoặc không thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán.

Theo đó, việc quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Nội dung văn bản số 103/2023/CV-NCHN chưa nêu cụ thể thời điểm ký kết của các hợp đồng đang có vướng mắc và quy định pháp luật cụ thể áp dụng cho các hợp đồng này nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp các hợp đồng nêu tại văn bản số 103/2023/CV-NCHN thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng thì việc quyết toán hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 1, 2 Điều 147 Luật Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4326/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)