Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở

Thứ năm, 09/11/2023 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1711/SXD-PTĐT ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Trong đó, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ tài liệu có liên quan để thống nhất, triển khai nội dung quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5158/BXD-PTĐT có ý kiến như sau:

Ngày 14/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị trong đó có nội dung về việc UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tiết của dự án được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng” (khoản 7 Điều 4); trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, quy định phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở và không giao Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết.

Ngày 08/9/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị. Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 06/2023/TT-BXD, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 06/2023/TT-BXD có hiệu lực thi hành.

Do đó đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kiến trúc, khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP), các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tiễn tại địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân quy định cụ thể khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở; quy trình thực hiện tại địa phương và các hồ sơ cần thiết (nếu có) đảm bảo không phát sinh thủ tục.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5158/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)