Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Thứ ba, 23/01/2024 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 05/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 của Nghị định 35/2023/NĐ-CP, các dự án nhóm A (dự án du lịch có tổng mức đầu tư > 800 tỷ, dự án khu đô thị >2300 tỷ) phải thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn xây dựng cấp Bộ. Do vậy, ngoài những vướng mắc liên quan đến quy hoạch (sai khác so với Quy hoạch chung, chưa có quy hoạch phân khu) thì thời gian thực hiện các thủ tục ở Bộ, ngành rất dài (như các dự án đô thị do Công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt tại Phân khu 2,4,9 Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội; Khu du lịch Hải Giang Merry Land).

Do vậy, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho địa phương được thẩm định các dự án nhóm A (công trình cấp I trở xuống không phân biệt tổng mức đầu tư) nhằm tháo gỡ, khơi thông các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn trên địa bàn của tỉnh, trong đó có Khu kinh tế Nhơn Hội.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 378/BXD-VP trả lời như sau:

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 đã quy định theo hướng đẩy mạnh phân cấp công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng không thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn khác thuộc khu vực có quy hoạch xây dựng, theo đó, khối lượng công việc thực hiện tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã giảm mạnh so với quy định tại Luật Xây dựng năm 2014.

Việc phân cấp thẩm định được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, theo nguyên tắc đảm bảo việc phân cấp đáp ứng điều kiện, năng lực thực hiện của đa số các địa phương trên cả nước.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đảm bảo cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính; để có cơ sở đánh giá về hiệu quả và xác định các nội dung còn tồn tại, vướng mắc sau khi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP có hiệu lực, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4743/BXD-HĐXD ngày 20/10/2023 gửi các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP và Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận đề nghị tiếp tục phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các địa phương gửi về theo văn bản số 4743/BXD-HĐXD, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, toàn diện để đề xuất sửa đổi Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP về nội dung phân cấp.

Ngoài ra, thời gian thẩm định kéo dài tại Bộ Xây dựng đối với các dự án nêu tại Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định là do vướng mắc liên quan đến quy hoạch chi tiết của dự án có một số nội dung sai khác với quy hoạch cấp trên hoặc một số thông tin chưa đầy đủ tại quy hoạch cấp trên cần làm rõ. Đây là vướng mắc tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương rà soát, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung thông tin tại các đồ án quy hoạch để đảm bảo thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, làm cơ sở lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, đồng bộ. Đối với từng dự án cụ thể, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ là Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã có văn bản gửi cơ quan quản lý quy hoạch tại địa phương để yêu cầu rà soát, làm rõ về việc điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Sau khi có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý quy hoạch tại địa phương, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã hoàn tất thủ tục thẩm định và yêu cầu cơ quan quản lý quy hoạch tại địa phương chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin, đảm bảo sự đồng bộ các cấp độ quy hoạch và kiểm soát tại bước cấp giấy phép xây dựng tại địa phương.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 378/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)