Thông tin văn bản số: 01/2017/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 01/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/01/2017
Ngày hiệu lực 03/03/2017
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
22/12/2016
15/12/2016
15/12/2016