Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Thứ ba, 26/07/2022 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị: Kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể yêu cầu các cơ sở trúng thầu khi khai thác mỏ cát phải triển khai thực hiện tuyển rửa cát theo công nghệ mới tiên tiến (nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long) để tuyển rửa cát sạch đạt chất lượng tiêu chuẩn trước khi cung cấp cát cho thị trường xây dựng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường theo tinh thần Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2810/BXD-VLXD trả lời như sau:

Để kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trong đó có cát xây dựng, ngày 31/12/2019 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BXD. Theo đó, cát xây dựng được khai thác, chế biến, lưu thông, sử dụng tại công trình phải có tính chất cơ, lý, hóa (thành phần hạt; hàm lượng tạp chất bùn bụi sét; hàm lượng tạp chất hữu cơ; hàm lượng ion clo; khả năng phản ứng kiềm - silic) phù hợp với quy định tại Phụ lục C.1 QCVN 16 : 2019/BXD.

Theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa , các cơ sở khai thác, chế biến cát xây dựng phải công bố hợp quy sản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về xây dựng (là Sở Xây dựng tỉnh) và có trách nhiệm cung cấp ra thị trường sản phẩm phù hợp với công bố chất lượng.

Như vậy, với các quy định hiện hành của pháp luật, các cơ sở khai thác, chế biến, kinh doanh cát xây dựng bắt buộc phải có các giải pháp phù hợp (tuyển, rửa, phối trộn nếu cát sau khi khai thác chưa phù hợp với Quy chuẩn) để sản phẩm cát khi đưa ra thị trường có các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với QCVN 16 : 2019/BXD.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ về quản lý chặt chẽ chất lượng cát xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn; tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng tại địa phương.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2810/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)