Hướng dẫn bổ sung khối lượng và giá trị của hợp đồng trọn gói

Thứ tư, 28/07/2021 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2971/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn bổ sung khối lượng và giá trị của hợp đồng trọn gói.

Việc điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Nội dung văn bản số 1361/SGTVT-KHTC chưa nêu rõ thông tin để xác định quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Trường hợp hợp đồng đã ký kết thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng vàNghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì việc điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Theo đó, hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh giá đối với các công việc thuộc phạm vi hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký, trừ các trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2971-BXD-KTXD_28072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2971/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)