Giải đáp vướng mắc thẩm quyền của chủ đầu tư về điều chỉnh hợp đồng

Thứ hai, 12/07/2021 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 807/ĐSĐT-DA1 ngày 21/5/2021 của Ban Quản lý đường sắt đô thị - Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về vướng mắc thẩm quyền của chủ đầu tư về điều chỉnh hợp đồng - CP3.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2648/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 807/ĐSĐT-DA1, hợp đồng số HPLML-CP03 được ký ngày 30/10/2015, sử dung nguồn vốn vay ODA. Do vậy, hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng và thẩm quyền điều chỉnh hợp đồng được quy định tại khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng 2014, khoản 3 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;

- Việc thực hiện thứ tự ưu tiên của các tài liệu kèm theo hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 142 Luật Xây dựng 2014 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định.

Theo đó, khi có sự khác nhau về đồng tiền thanh toán và tỷ lệ của từng loại đồng tiền giữa các tài liệu kèm theo hợp đồng, thì Ban Quản lý đường sắt đô thị căn cứ vào điều khoản quy định về thứ tự ưu tiên của các tài liệu kèm theo hợp đồng và các quy định nêu trên để thực hiện cho phù hợp. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác các quy định nêu trên thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2648-BXD-KTXD_12072021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2648/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)