Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư

Thứ tư, 13/03/2024 17:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 204/STC-ĐT ngày 25/01/2024 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng Dự án xây dựng một số tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thống Nhất phía Bắc thành phố Nam Định theo mặt bằng giá trị tại thời điểm phê duyệt dự án (năm 2004).

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1091/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng qua các thời kỳ chỉ quy định/hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; không có quy định/hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư về thời điểm phê duyệt dự án.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng và quy đổi vốn đầu tư xây dựng để trình Người quyết định đầu tư phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1091/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)