Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Thứ hai, 01/11/2021 17:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4506/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng, thẩm tra dự toán xây dựng đối với công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo đó, ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng. Theo quy định tại mục 5, 6 chương II phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD, chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng, thẩm tra dự toán xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (tương ứng tại Bảng 2.16, 2.17 kèm theo Thông tư) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư.

Trường hợp một dự án có nhiều công trình, trong đó có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành, chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng, thẩm tra dự toán xây dựng đối với công trình thứ hai trở đi được điều chỉnh với hệ số k=0,36 khi áp dụng định mức được ban hành tương ứng tại Bảng 2.16 và Bảng 2.17 nói trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4506-BXD-KTXD_01112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4506/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)