Hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Thứ ba, 23/05/2023 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1762/SXD-QLXD ngày 19/4/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2060/BXD-GĐ trả lời như sau:

Các công trình, hạng mục công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được xác định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được xác định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình thuộc đối tượng phải kiểm tra thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm công trình, hạng mục công trình không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2060/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)