Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Thứ tư, 03/01/2024 14:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa đưa ra mục tiêu đến năm 2024 có 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống giao thông tại huyện nông thôn mới Châu Đức ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Cùng với mục tiêu trên, tỉnh cũng đặt thêm mục tiêu đến năm 2025, địa phương sẽ được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hai địa phương là huyện Long Điền và Đất Đỏ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025. Tỉnh cũng phấn đấu trong giai đoạn này có 22/47 xã, đạt 46,8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025…

Các mục tiêu cụ thể trong xây dựng nông thôn mới mà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hướng tới là có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quá trình đô thị hóa; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã và cấp huyện; xây dựng nông thôn văn minh, khang trang, sạch đẹp thích ứng với biến đổi khí hậy và phát triển bền vững…

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa; tập trung triển khai quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 tạo điều kiện thực hiện Chương trình gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, trong đó tập trung đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện và nâng cao hạ tầng giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, hệ thống điện nông thôn, trường học các cấp… Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)