Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2025, phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 26/09/2023 13:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh trên địa bàn Thành phố đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng NTM là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt. Qua đó, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân, khuyến khích người dân nông thôn chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cáo chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân nông thôn.

Phấn đấu đến năm 2025,  phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM với 90% hồ sơ công việc tại cấp Thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 100% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao; 100% chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc (check.hanoi.gov.vn). Bên cạnh đó, thực hiện xây dựng xã hội số trong xây dựng NTM với 100% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa); lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM qua ứng dụng trực tuyến.

Thành phố lựa chọn xã Dương Xá, huyện Gia lâm xây dựng mô hình thí điểm NTM thông minh. Khuyến khích các huyện, thị xã chọn ít nhất 01 mô hình thí điểm xã NTM thông minh hoặc xã thương mại điện tử.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Thành phố) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả các nội dung của Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)