Hà Nội có 7 đơn vị cấp huyện và 367 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ sáu, 22/01/2021 14:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 21-1, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển ngành nghề nông thôn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020 và Ban chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đạt nhiều kết quả.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay, Hà Nội đã có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 367/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đạt 55 triệu đồng/người/năm, vượt 6 triệu đồng so với mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,37%.

Thực hiện Chương trình OCOP, toàn thành phố đã có 1.054 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. 

Năm 2021, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội triển khai Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ công nhận 3 huyện: Mê Linh, Chương Mỹ, Ứng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục tổ chức đánh giá, thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)