Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh

Thứ tư, 19/02/2014 10:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 258/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về việc "Kiến nghị Chính phủ cho phép chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân ở tỉnh Quảng Ninh được hưởng những ưu đãi như chủ đầu tư dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp theo Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009, vì Quảng Ninh có nhiều công nhân, tham gia vào các ngành công nghiệp của đất nước với tỷ trọng lớn (Ngành than chiếm 95%, nhiệt điện chiếm 15%, sản xuất xi măng chiếm 14,5% cả nước)".

Việc chăm lo, giải quyết nhà ở cho nhân dân nói chung và hỗ trợ giải quyết nhà ở cho các đối tượng công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp tập trung cũng như tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011) thì Nhà nước ưu đãi, tạo điều kiện và khuyến khích đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội cho 08 nhóm đối tượng xã hội (bao gồm cả công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp…) theo hướng xã hội hoá đầu tư.

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, vừa qua Bộ Xây dựng đã chủ trì nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, các đối tượng được thụ hưởng nhà ở xã hội bao gồm: Người có công với cách mạng; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như đối với quân nhân theo quy định của pháp luật về cơ yếu; công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề; người có thu nhập thấp và người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị; đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại tỉnh Quảng Ninh cũng được hưởng các ưu đãi như các dự án phát triển nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung và công nhân làm việc tại các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp khác… Cũng tại Nghị định này đã có quy định bãi bỏ Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Chính phủ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 258/BXD-QLN.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)