Bộ Xây dựng có ý kiến đối với hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập chi nhắn của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thứ tư, 19/06/2024 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3583/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương có ý kiến đối với hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài China First Metallurgical Group., Ltd tại Việt Nam.

Theo đó, việc gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân China First Metallurgical Group., Ltd được thực hiện theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công Thương trên cơ sở điều kiện và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo các quy định nêu trên và các quy định của pháp luật khác có liên quan để xem xét, quyết định.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, khi tham gia các hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3583/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)