Hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ năm, 25/04/2024 16:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 371/ĐHQG-KHĐT ngày 10/3/2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến về quy trình thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và khu tái định cư phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức thuộc dự án thành phần QG-HCM-01A TP. HCM.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1774/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ Dự án theo yêu cầu tại phiếu báo số 293/PB-VPCP ngày 02/02/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Quy trình các bước để thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, điều chỉnh Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và khu tái định cư phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức thuộc dự án thành phần QG-HCM-01A TP. HCM theo hướng dẫn của Luật Đầu tư công và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đầu tư công) để được hướng dẫn cụ thể hơn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1774/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)