Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về mức giá thoát nước tại khu công nghiệp

Thứ hai, 20/01/2020 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 277/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về mức giá thoát nước tại khu công nghiệp.

Theo đó, Tại Khoản 2,3 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải quy định trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước như sau:

- Đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ các nguồn vốn khác: Chủ sở hữu hệ thống thoát nước tổ chức lập và trình giá dịch vụ thoát nước, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Đối với khu công nghiệp: giá dịch vụ thoát nước do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp thỏa thuận với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp và quyết định về mức giá, trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quan quản lý giá tại địa phương.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp hệ thống thoát nước của khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn khác (nguồn vốn của doanh nghiệp ngoài nhà nước) như nêu tại văn bản số 4303/SXD-HTKT, thì Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị chuyên môn chủ trì là đầu mối và các đơn vị khác có liên quan kiểm tra, thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước trên cơ sở phương án giá dịch vụ do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp (hoặc chủ sở hữu hệ thống thoát nước) xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 277/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_277-BXD-KTXD_20012020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)