Hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa xác định chi phí giám sát đối với gói thầu thiết bị

Thứ ba, 08/01/2013 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa xác định chi phí giám sát đối với gói thầu thiết bị.

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, thì chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thiết bị được duyệt. Như vậy, đối với những gói thầu thiết bị không phải lắp mà vẫn cần thiết phải giám sát lắp đặt, thì chi phí giám sát lắp đặt thiết bị tính theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 16/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 16 bXD-KTXD 05-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)