Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 996/QĐ-TTg Ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu, 25/08/2023 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg về việc Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, gồm: Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Vật liệu xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Kiến trúc quốc gia; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Xây dựng miền Trung; Trường Đại học Xây dựng miền Tây; Nhà xuất bản Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng như sau: chuyển nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng sau đây về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Xây dựng; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Chuyển nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng sau đây về địa phương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) quản lý: Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý; Trường Cao đẳng nghề LILAMA I chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quản lý; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý; Trường Cao đẳng nghề Sông Đà chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quản lý; Bệnh viện Xây dựng Việt Trì chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quản lý; Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý; đồng thời sáp nhập Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam vào Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) và các cơ quan có liên quan thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương để quản lý theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan thực hiện việc điều chuyển tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  và các cơ quan có liên quan thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao theo quy định pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được chuyển giao về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương để quản lý theo quy định; phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao quản lý theo quy định; rà soát, sắp xếp lại, bố trí sử dụng nhà, đất và các tài sản khác theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc sáp nhập, chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2024.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 2/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)