Thành lập Ban Tổ chức “Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2022”

Thứ sáu, 29/07/2022 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 648/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ công tác tổ chức sự kiện “Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2022”.

A. Ban Tổ chức:

1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Trưởng Ban.

2. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường,  Bộ Xây dựng – Phó Trưởng Ban.

3. Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng – Thư ký.

4. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên.

5. Ông Trần Hoài Anh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng – Thành viên.

6. Ông Hoàng Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên.

7. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng – Thành viên.

8. Bà Trần Thị Út, Phó Chánh văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng – Thành viên.

9. Ông Tạ Quốc Thắng, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng – Thành viên.

10. Ông Trần Ngọc Linh, Chuyên viên phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên.

11. Bà Vũ Thị Thu Hằng, Cán bộ Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) – Thành viên.

12. Bà Đỗ Thị Ngọc Diệp, Cán bộ phụ trách Chương trình Công trình Xanh Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc tế IFC – Thành viên.

13. Bà Phan Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) – Thành viên.

14. Bà Lưu Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng –  Thành viên.

15. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Thành viên.

16. Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Thành viên.

17. Bà Tạ Thị Hoàng Vân, Trưởng Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế, Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng – Thành viên.

18. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC – Thành viên.

B. Tổ công tác giúp việc cho Ban Tổ chức:

1. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường,  Bộ Xây dựng – Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Tổ phó.

3. Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng – Thư ký.

4. Ông Trần Ngọc Linh, Chuyên viên phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chuyên viên Phòng Quản lý, Phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên.

6. Bà Vũ Thị Minh Huệ, Chuyên viên Văn phòng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng – Thành viên.

7. Bà Vũ Thị Thu Hằng, Cán bộ Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) – Thành viên.

8. Bà Đỗ Thị Ngọc Diệp, Cán bộ phụ trách Chương trình Công trình Xanh Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc tế IFC – Thành viên.

9. Bà Lê Thị Minh Phương, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Thành viên.

10. Bà Nguyễn Thùy Dung, Phó Trưởng Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế, Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng – Thành viên.

11. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng – Thành viên.

12. Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm thiết bị, môi trường và an toàn lao động, Viện Vật liệu xây dựng – Thành viên.

13. Bà Phan Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) – Thành viên.

14. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Phòng Thông tin truyền thông, Văn phòng Bộ Xây dựng – Thành viên.

15. Ông Trần Viết Đại, Cán bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC – Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban Tổ chức và Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thành công sự kiện “Tuần lễ Công trình xanh năm 2022”. Các thành viên Ban Tổ chức và Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2022.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 648/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)