Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 29/10/2021 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1196/QĐ-BXD về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban.

2. Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Phó Trưởng ban.

4. Bà Trần Thị Út, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban.

5. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Ủy viên.

6. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Ủy viên.

7. Bà Đặng Anh Thư, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Ủy viên.

8. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Ủy viên.

9. Ông Ngô Hoàng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Ủy viên.

10. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên.

11. Ông Hoàng Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Ủy viên.

12. Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy viên.

13. Ông Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia, Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Ủy viên.

15. Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Ủy viên.

16. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, Ủy viên.

17. Ông Lê Hữu Hà, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Ủy viên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Điều 1 của Quyết định số 375/QĐ-BXD ngày 17/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1196/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)