Hướng dẫn Toà án nhân dân tối cao quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thứ hai, 10/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn  2261/BXD-KTXD hướng dẫn Toà án nhân dân tối cao quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Việc thanh toán hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện trên cơ sở khối lượng được nghiệm thu, giá hợp đồng, các điều khoản thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan. Giá hợp đồng chỉ được tính bổ sung khi hợp đồng được bổ sung khối lượng ngoài khối lượng đã được các bên thoả thuận trong hợp đồng đã ký, việc thanh toán khối lượng phát sinh theo nội dung của hợp đồng đối với khối lượng phát sinh và quy định của Nhà nước.

Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 của Bộ Xây dựng là hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản. Về nội dung, cơ cấu dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình (chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng) ở thời điểm tháng 7/2003 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2000/TT – BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư; Thông tư số 07/2003/TT – BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư”số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000. Trong đó, đã hướng dẫn:
 
- Dự toán xây lắp hạng mục công trình được xác định trên cơ sở khối lượng các công tác xây lắp tính theo thiết kế, đơn giá xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc đơn giá xây dựng công trình (đối với công trình được lập đơn giá riêng), định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị giă tăng đầu ra.
 
- Dự toán xây lắp hạng mục công trình bao gồm:
 
+ Giá trị dự toán xây lắp trước thuế gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.
 
+ Giá trị dự toán xây lắp sau thuế gồm: giá trị dự toán xây lắp trước thuế và khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra.
 
Bộ Xây dựng lưu ý: Do không có hồ sơ cụ thể, nên không hiểu nội dung thoả thuận “chi phí máy x 70%” là gì?

 

Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 2261/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
QD54-2008_1234322173374.pdfTải về
Cong van 2261_1226287449757.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)