Hướng dẫn Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Nam điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Thứ năm, 06/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn  265/BXD-KTXD (05/11), hướng dẫn Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Nam điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Kiến nghị điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng như trong công văn số 1002/CV–CPTĐMN– KH ngày 03/9/2008 là phù hợp với hướng dẫn trong các Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và văn bản số 1551/BXD– KTXD ngày 01/8/2008 hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 265/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
QD140TTG_1225261070070_1233562990807.DOCTải về
Cong van 265_1225955825799.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)