Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ bất động sản Đất Cát

Thứ năm, 06/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 98/BXD–QLN  gửi của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ bất động sản Đất Cát về việc công  nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ bất động sản Đất Cát có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định 29/2007/QĐ - BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ bất động sản Đất Cát có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Trước khi tổ chức đào tạo phải thông báo bằng văn bản tới Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.
 
 

Trung tâm Tin học

Nguồn: Công văn 98/BXD–QLN

Tài liệu đính kèm bài viết
ND35CP_1231984889001_1232502388773.DOCTải về
Cong van 98_1225955346812.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)