Đính chính Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản

Thứ tư, 12/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1345/QĐ-BXD về việc đính chính lại tên cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản quy định tại Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản như sau :

1. Đính chính lại tên cơ sử đào tạo quy định tại điểm 3 Điều 2 Quyết định số 567/QĐ-BXD là Học viện Tài chính (đơn vị trực tiếp thực hiện việc đào tạo là Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn tài chính kế toán).

2. Đính chính lại tên cơ sử đào tạo quy định tại điểm 4 Điều 2 Quyết định số 567/QĐ-BXD là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (đơn vị trực tiếp thực hiện việc đào tạo là Khoa Bất động sản và Địa chính).

 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Quyết định 1345/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)