Hà Nội: Công bố 05 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xây dựng

Thứ tư, 06/12/2023 15:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6061/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, 05 thủ tục hành chính được công bố là: Xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương; Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; Cho ý kiến cho chương trình/điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của thành phố trực thuộc Trung ương; Điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)