Đắk Lắk: Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính năm 2023

Thứ tư, 22/02/2023 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 21/2, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2022, công tác CCHC tỉnh Đắk Lắk được triển khai toàn diện trên 06 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ. Tỉnh đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 và tạo ra động lực chuyển biến trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.

Năm 2022, UBND tỉnh tiến hành kiểm tra theo kế hoạch tại 11 cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó 100% cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã có khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC. UBND tỉnh quan tâm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, chỉ đạo triển khai sáng kiến “Ngày thứ 4 trực tuyến”, “ngày không viết”, “ngày không hẹn”; “Cà phê Doanh nhân - Doanh nghiệp” trong toàn tỉnh.

Ông Bạch Văn Mạnh - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị.

Cải cách TTHC được quan tâm chỉ đạo sát sao. Tỉnh đã ban hành 24 Quyết định công bố Danh mục TTHC; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã kết nối với nền tảng thanh toán tập trung trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Từ 15/12/2021 tới ngày 12/12/2022 tỉnh Đắk Lắk có 1.610 thủ tục hành chính được cập nhật vào cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có 1.061 dịch vụ công cung cấp trực tuyến.

Ông Trương Hoài Anh- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham luận tại hội nghị.

Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk cung cấp: 1.674 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 1.377 TTHC, cấp huyện: 195 TTHC, cấp xã: 102 TTHC). Trong đó dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3: 407, DVCTT mức độ 4: 655, tỷ lệ triển khai DVCTT mức độ 4 của tỉnh đạt 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp mức độ 4.

Các sở, ngành, địa phương đã thường xuyên rà soát, thống kê các TTHC có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để tăng cường triển khai cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử của tỉnh.

Toàn tỉnh đã thành lập 1.163 tổ Công nghệ số cộng đồng với 7.228 thành viên để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp, 1.147 Tổ công nghệ số cộng đồng đã được bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin cho các thành viên về hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số;

Các đơn vị ký cam kết thực hiện chỉ tiêu về CCHC năm 2023.

Về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, tỉnh Đắk Lắk tập trung đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết TTHC, kiểm tra công vụ, qua đó đề xuất xử lý nghiêm cơ quan, địa phương, cá nhân vi phạm.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 về tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh; Tiếp tục phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh Đắk Lắk.

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, để công tác cải cách hành chính theo kịp các địa phương khác trong cả nước, đề nghị Sở, ngành, địa phương đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát CCHC; Sớm hoàn thiện Đề án cải thiện hiệu quả quản trị và cải cách hành chính công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025; khắc phục tình trạng trễ hẹn trong giải quyết  thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực đất đai;

Rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, gắn với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh;

Phát triển các hệ thống kho dữ liệu dùng chung nhằm quản lý các thông tin, dữ liệu dùng chung của tỉnh. Các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Lấy kết quả hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị, các Sở, ngành đã ký cam kết thực hiện chỉ tiêu về CCHC năm 2023; tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ mô hình hay trong việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở cơ sở.

Nguồn: Báo Đắk Lắk

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)