Sớm trình phương án đơn giản hóa TTHC của 24 bộ, ngành

Thứ năm, 26/08/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành phương án đơn giảnhóa thủ tục hành chính, chuẩn bị cho việc ban hành các Nghị quyết vềphương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) của bộ, ngành.
Ngày 26/8, Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng đã họp giao ban thường kỳ Đề án 30 tháng 8/2010 với lãnh đạo Tổ công tác Đề án 30 các bộ, ngành, báo cáo tình hình thực hiện Đề án.

Hoàn chỉnh phương án đơn giản hóa TTHC của các bộ, ngành

Ngày 2/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25/NQ-CP về thông qua phương án đơn giản hóa 258 TTHC ưu tiên.

Theo đó, đối với các nội dung đơn giản hóa không liên quan đến sửa đổi Luật, Pháp lệnh để thực thi phương án đơn giản hóa thì trước ngày 31/7/2010, các bộ, ngành phải trình Chính phủ 15 dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng 3 dự thảo Quyết định, ký ban hành 50 Thông tư và Thông tư liên tịch và 7 Quyết định của Bộ trưởng.

Đại diện lãnh đạo Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng, TS. Ngô Hải Phan – Tổ phó Thường trực Tổ công tác chuyên trách cho biết, các bộ, ngành đều tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, một số bộ ngành như Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... tiến độ còn chậm và chưa hoàn thành.

“Đề nghị các bộ ngành chưa hoàn thành báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết và nghiêm túc phê bình”, TS. Ngô Hải Phan nói.

Đối với việc triển khai Nghị định 63/NĐ-CP về kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cơ quan kiểm soát TTHC. Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư liên tịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, biên chế của đơn vị kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng UBND tỉnh, cũng như phối hợp với Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC.

Bên cạnh đó, trên cơ sở phương án đơn giản hóa TTHC do Tổ công tác chuyên trách đề xuất, các bộ ngành đã nghiên cứu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa, tính toán chi phí tuân thủ và gửi lại Tổ công tác chuyên trách.

“Thực hiện ý kiến của Thủ tướng, Tổ công tác chuyên trách đã hoàn chỉnh phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng của bộ ngành. Thừa lệnh Thủ tướng, Tổ công tác chuyên trách sẽ gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ về Nghị quyết đơn giản hóa TTHC của 24 bộ, ngành kèm theo bảng tổng hợp cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC”, TS. Ngô Hải Phan cho hay.

Chuẩn bị điều kiện hoạt động của bộ phận kiểm soát TTHC

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2010, Tổ công tác chuyên trách đề nghị các bộ ngành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25/NQ-CP về triển khai thực hiện 258 TTHC ưu tiên, nếu chậm trễ phải có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ nêu rõ lý do.

Các bộ, ngành chuẩn bị các điều kiện để triển khai Nghị định số 63/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định về dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan kiểm soát TTHC.

Các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị nhân lực, điều kiện làm việc để bộ phận kiểm soát TTHC đi vào hoạt động ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành (dự kiến ngày 14/10/2010); giúp các thành viên Chính phủ cho ý kiến về 24 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa TTHC và gửi lại Văn phòng Chính phủ trước ngày 10/9/2010; thường xuyên cập nhật hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi ban hành văn bản nhằm bảo đảm tính chính xác của các TTHC thuộc phạm vi của các bộ, ngành.
 
Theo : www.chinhphu.vn
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)