Hội nghị nhà chung cư thường niên

Ngày cập nhật: 20/03/2024

Hỏi: (Nguyễn Đình Chiến - chiennguyendinhhtk@gmail.com)

Tôi hiện đang ở tại chung cư Trung Yên Palaza, số 1, phố Trung Hòa xin hỏi về việc tổ chức họp hội nghị nhà chung cư thường niên, cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng quy định “Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần”, không quy định thời gian đầu năm, giữa năm, cuối năm hay tháng nào, nhưng có quy định các nội dung của hội nghị nhà chung cư thường niên tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Tôi xin hỏi, tháng 8/2023 Ban quản trị nhà chung cư tổ chức họp hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2023, nội dung hội nghị không đúng với quy định tại Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì có được công nhận là hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2023, hay không được công nhận?

Trả lời:

1. Tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi là Quy chế 02) đã quy định Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi: (1) có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc (2) có số lượng ít hơn do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất. Như vậy, pháp luật về nhà ở không có quy định về thời gian tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên là đầu năm, giữa năm hay cuối năm mà chỉ quy định điều kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư.

2. Các nội dung của Hội nghị nhà chung cư thường niên được quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế 02. Do vậy, đề nghị Ông đối chiếu trường hợp Ông nêu với các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ông liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS