Công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt II năm 2020(27/10/2020)

Ngày 27/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1378/QĐ-BXD về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt II năm 2020.

Tìm theo ngày :