Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với công trình được ủy thác quản lý dự án(04/05/2020)

Ngày 04/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2094/BXD-GĐ gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với công trình được ủy thác quản lý dự án.

Tìm theo ngày :