Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021–2025: Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội(23/12/2021)

Sở Xây dựng vừa xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội.

Tìm theo ngày :