Đồng hành thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới(16/04/2024)

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận Tổ quốc đã đồng hành hướng dẫn, tuyên truyền các địa phương và người dân thực hiện tiêu chí môi trường.

Tìm theo ngày :