Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình(26/08/2022)

Ngày 26/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3797/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Tìm theo ngày :