Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng(06/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3664/SXD-CP ngày 13/5/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trước ngày 15/8/2020.

Tìm theo ngày :