Hướng dẫn thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trạm xử lý nước thải của KCN An Phát 1(19/12/2022)

Ngày 19/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5747/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 về việc hướng dẫn thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trạm xử lý nước thải của KCN An Phát 1.

Tìm theo ngày :