Bộ Xây dựng góp ý kiến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV(05/01/2023)

Ngày 05/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 42/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương về việc góp ý kiến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV.

Tìm theo ngày :