Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trong đô thị(10/06/2024)

Bộ Xây dựng đã có công văn 3432/BXD-HĐXD gửi Công ty Luật TNHH Đại Nghĩa hướng dẫn về điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị.

Tìm theo ngày :