Giải đáp vướng mắc liên quan đến đơn vị quản lý vận hành và phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chưng cư(05/09/2022)

Ngày 05/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3901/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến đơn vị quản lý vận hành và phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chưng cư.

Tìm theo ngày :