Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở(20/03/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1209/BXD-QLN gửi ông Nguyễn Kim Vương Khuê hướng dẫn về việc thực hiện hợp đồng cho ở nhờ nhà ở.

Tìm theo ngày :