Điều chỉnh giá gói thầu và hợp đồng xây dựng của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố(05/12/2008)

Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 328/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố về việc điều chỉnh giá gói thầu và hợp đồng xây dựng.

Tìm theo ngày :