TTHC trong lĩnh vực nhà ở tinh gọn hơn(18/08/2010)

Với kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thời gian thực hiện nhiều TTHC trong lĩnh vực nhà ở đã giảm đáng kể so với trước đây.

Tìm theo ngày :