Sớm trình phương án đơn giản hóa TTHC của 24 bộ, ngành(26/08/2010)

Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành phương án đơn giảnhóa thủ tục hành chính, chuẩn bị cho việc ban hành các Nghị quyết vềphương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) của bộ, ngành.

Tìm theo ngày :