Nghiệm thu 2 dự án Sự nghiệp kinh tế do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện(28/07/2022)

Ngày 28/7/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 2 dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách về mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức nước ngoài”; “Điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở tại một số đô thị phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030”, do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

12345...41
Tìm theo ngày :