Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 09/08/2022 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3073/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 420/BQLDA-KHĐT thì hợp đồng số 08/2013-SN ký ngày 24/5/2013 giữa các bên theo hình thức đơn giá điều chỉnh, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 19/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, theo đó:

- Việc chuyển tiếp áp dụng Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được các bên quy định cụ thể trong hợp đồng; phương pháp hệ số điều chỉnh (trong đó a là hệ số cố định; b, c, d,... là hệ số biểu thị tỷ lệ của các yếu tố chi phí liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng) đã được quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3073-BXD-KTXD_09082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3073/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)