Hướng dẫn thực hiện hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Thứ năm, 28/09/2023 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4330/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh về việc thực hiện hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 738/BQLDA-HC thì Hợp đồng số 281/2022/HĐ-XD ký ngày 28/12/2022 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp về việc thi công xây dựng Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình (không bao gồm PCCC) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh theo hình thức đơn giá điều chỉnh.

Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Thẩm quyền quyết định điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi bổ sung tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4330/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)