Công nhận huyện Trà Cú (Trà Vinh) đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ ba, 09/04/2024 14:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 8/4/2024 công nhận huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Bộ mặt nông thôn của huyện Trà Cú đã có nhiều thay đổi tích cực.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Huyện Trà Cú có 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. Trong đó, có 02 xã (Đại An, Ngọc Biên) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 13,33%. 02/02 thị trấn (Trà Cú, Định An) đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%. Huyện đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bộ mặt nông thôn của huyện Trà Cú đã có nhiều thay đổi tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất phát triển, thu nhập của người dân được nâng cao. Huyện có 100% đường huyện, đường trục xã liên xã được cứng hóa; 97,56% đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa; 99,92% hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn; giá trị sản xuất bình quân trên ha đất nông nghiệp đạt 266,46 triệu đồng/ha/năm (tăng 166,46 triệu đồng so với năm 2016), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,33%, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 62,66 triệu đồng/người/năm…

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)