Thông tin văn bản số: 299/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 299/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Trích yếu
Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 04/04/2024 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
29/03/2024
29/03/2024
26/03/2024